Novice

Z uspešno zaključenim projektom v Gornji Radgoni rešili težave z onesnaževanjem podzemnih in površinskih voda

Z uspešno zaključenim projektom v Gornji Radgoni rešili težave z onesnaževanjem podzemnih in površinskih voda

01.10.2015
Uspešno zaključeni eden največjih infrastrukturnih projektov v regiji, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure (2. sklop - Občina Gornja Radgona). »

Mediji

Predstavitev

Namen projekta je izgradnja manjkajoče javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Gornja Radgona. »

Cilji

Zmanjševanje onesnaževanja vodnih teles in tal, zmanjševanje nevarnosti za zdravje in pozitiven vpliv na razvoj regije. »

Koristi

S konstrukcijo in rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema bo preprečeno onesnaževanje tal in posledično vodonosnika z odpadnimi vodami iz neurejenih greznic. »

Financiranje

Višina skupnih stroškov za projekt znaša 11.860.566,00 evrov in ga financirajo Republika Slovenija, Kohezijski sklad Evropske unije in občina Gornja Radgona. »

Fotogalerija »